FAQ

Co znamená výhradní (exkluzivní) a nevýhradní (neexkluzivní) smlouva?

Hlavním principem exkluzivní smlouvy je, že se o vaši nemovitost bude starat jen jedna realitní kancelář. Nespornou výhodou této smlouvy je fakt, že pokud má realitní kancelář jistotu, že nemovitost nebudete prodávat s nikým jiným, neboji se investovat do prodeje Vaší nemovitosti maximální úsilí a finance, čímž se šance na úspěšný prodej Vaší nemovitosti zvyšují. Naopak u smlouvy neexkluzivní můžete najednou spolupracovat i s několika realitními kancelářemi a taktéž si nemovitost prodávat sami. Typickým výsledkem takové spolupráce jsou fotografie z mobilu, slabá inzerce a několik inzerátů stejné nemovitosti na jedné stránce, ve kterých jsou uvedeny rozdílné a často chybné informace, protože makléř není kvůli vysokému riziku, že z prodeje provizi nezíská, dostatečně motivován.

Co když se nemovitost neprodá či nepronajme? Platím nějaké poplatky?

Ne, neplatíte. Po celou dobu realizace obchodu pracujeme s tímto rizikem, že pokud obchod není zakončený úspěšně, jdou veškeré náklady za námi.

Proč prodávat nemovitost s realitní kanceláří?

Zajistí inzerci na profesionální úrovni a má k dispozici inzertní servery a nástroje. Je to pro vás bez starostí, makléř je tu od toho, aby vyřídil vše za vás. Můžete se spolehnout na profesionální přístup a právní servis na jedničku.

Co všechno pro mě může realitní kancelář udělat?

 • odhad nemovitosti
 • výkupy, exekuce
 • právní servis
 • výhodné financování
 • posudek pro účely dědického řízení
 • vyklizení nemovitosti, výmalba, staging
 • profesionální fotografie
 • video, dron, 3D prohlídky
 • vizualizace
 • reklama a prezentace
 • efektivní prohlídky
 • propracovaná metodika prodeje

Můžu prodat nemovitost, na které je exekuce?

Ano, jsou tři možnosti:
Dražba, výkup a prodej nemovitosti v exekuci. Je ale potřeba počítat s tím, že nemovitosti v exekuci se prodávají levněji, prodejní cena se většinou pohybuje na 2/3 tržní ceny.  

Jak se stanoví tržní cena nemovitosti?

Pro přesný odhad nemovitosti pracujeme s cenovou mapou, přihlížíme k technickému stavu nemovitosti, jejímu stáří, lokalitě a mnoha dalším aspektům. 

Za jak dlouho prodáte moji nemovitost?

Prodej nemovitosti je ovlivněn mnoha aspekty a nalezení kupce může proběhnout v rámci týdnů až měsíců. Vše záleží na nastavení prodejní ceny, typu nemovitosti, její lokaci a v neposlední řadě atraktivitě. 

Jaká je vaše odměna?

Odvíjí se od tržní ceny nemovitosti, složitosti transakce a rozsahu poskytovaných služeb. Většinou se to pohybuje mezi 3-5 % z prodejní ceny nemovitosti. 

Co je štítek energetické náročnosti a proč ho musím mít při prodeji?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vychází ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Průkaz je povinný při výstavbě nových budov, při větší změně dokončených budov, při prodeji a pronájmu celého objektu nebo jeho ucelené části.

Kde budou uloženy peníze při prodeji nemovitosti?

Finanční prostředky budou uloženy v advokátní úschově, tento způsob úschovy je oblíbený díky transparentnosti, bezpečí a pružnosti.

Jak si vybrat správnou realitní kancelář?

Při výběru se nespoléhejte pouze na známé jméno, ale prověřte zda-li má realitní kancelář svůj tým specialistů. Podívejte se, jak dokážou nemovitost prezentovat, zjistěte jak u nich probíhá proces prodej a nebojte se zeptat na případné dotazy. 

Mohu prodat nemovitost, i když ještě není splacený hypoteční úvěr a na nemovitosti tak vázne zástava banky?

Naprostá většina prodávaných nemovitostí je zatížena zástavním právem banky zajišťujícím hypoteční úvěr. Jedná se tak o běžný typ realitní transakce, která není pro zkušeného makléře ničím složitým.

Kdo hradí daň z nabytí nemovitých věcí?

Daň z nabytí nemovitých věcí je od  26. 9. 2020 zrušena. Co ale zůstává je daň z nemovitých věcí, ke které je třeba po nabytí nemovitosti podat daňové přiznání a platí se každoročně.

Co je to LV?

List vlastnictví (ve zkratce LV) je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává ho katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné jej získat prostřednictvím Czech POINTu.

Co je to věcné břemeno?

Omezení dlužníkova práva k nemovitosti. Ukládá vlastníkovi něco trpět, zdržet se něčeho nebo něco konat ve prospěch někoho jiného. Nejčastěji se jedná o věcné břemeno dožití, užívání a cesty.

Co jsou to právní vady na nemovitosti?

Právní vady nemovitosti spočívají v existenci práva třetí osoby (nebo práv třetích osob) k nemovitosti. Obykle se jedná o zástavní právo, věcné břemeno, a právo stavby.

Co je to AML?

Zákon č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. AML je zkratka z anglického „Anti money laundering law“. Tento zákon ukládá mimo jiné i realitním zprostředkovatelům povinnost identifikovat klienty a kontrolovat původ prostředků, kterými je hrazena realitní transakce.

Jaký je rozdíl mezi osobním a družstevním vlastnictvím?

Osobní vlastnictví se vztahuje vždy na konkrétní bytovou jednotku v bytovém domě.
Naopak družstevní byt nevlastníte, vlastníte podíl v družstvu s právem nájmu na konkrétní bytovou jednotku a stanovy družstva určují zda a případně za jakých podmínek je možné byt převést do osobního vlastnictví.

Jaký je rozdíl mezi pronájmem a podnájmem?

Co se týče pronájmu, nemovitost vám pronajímá přímý vlastník nemovitosti. Nájemní smlouvu lze sjednat na libovolně dlouhou dobu a můžete si zde zapsat i trvalé bydliště. Podnájem vám neposkytuje vlastník nemovitosti, ale její nájemce. Zaniká spolu s nájmem a pakliže nájemník v pronajaté nemovitosti fyzicky nežije, je k podnájmu nutný souhlas vlastníka nemovitosti.

Co je „Společenství vlastníků jednotek“ a jak a proč vzniká?

Společenství vlastníků jednotek je zvláštní typ právnické osoby, která  existuje v případě, že v budově je nejméně pět jednotek nejméně tří různých vlastníků. Vzniká v okamžiku, kdy je v budově s nejméně pěti jednotkami zapsán třetí různý vlastník.

Kontaktní formulář

Chcete se dozvědět více?
Vyplňte formulář a my Vás budeme kontaktovat.

*
*
*
fullname: email: fname: